Poplatek za vjezd do průmyslového areálu

Využívání komunikací uvnitř Průmyslového areálu TOMA je zpoplatněno. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu. Obdržená úplata je využívána k investicím do...

Vjezdové karty s kreditem

Vjezdové karty s kreditem jsou vjezdové karty, kdy uživatel karty zaplatí částku za vjezdy (kredit) předem a z něj se při každém použití (výjezdu z areálu) odečte příslušná cena za vjezd. Karty vydává a žádostí o navýšení kreditu přijímá poštovní oddělení. Kredit je...