Termín otevření nového vjezdu podjezdem pod železniční tratí ze silnice I/55 je plánován na pátek 30.1.2015.

Stávající vjezd z ulice Nerudova bude uzavřen pro všechna vozidla od 2.2.2015, bude zachován přístup pro pěší a cyklisty.