Při vjezdu nebo výjezdu z areálu TOMA využívají uživatelé vjezdových karet možnost jezdit na SPZ. Někdy se stane, že systém SPZ-ku nepozná a pak musí uživatel použít vjezdovou kartu. Přikládejte ji na označená místa na terminálech nebo pokladnách. Čtečky čtou již ze vzdálenosti 15-20 mm, nejlépe v klidné poloze po přiložení. Pohybování kartou ze stany na stranu nepomáhá a nedoporučujeme to.