Využívání komunikací uvnitř Průmyslového areálu TOMA je zpoplatněno. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu.

Obdržená úplata je využívána k investicím do vozovek, k jejich opravám, údržbě a odklízení sněhu. Dále k investicím, opravám a zajištění osvětlení vozovek, k úhradě stočného z plochy komunikací a daně z nemovitostí. Úhrada se uskutečňuje buď na základě „Smlouvy o právu vjezdu vozidel“ nebo jednorázově v hotovosti v automatické pokladně u výjezdu z areálu.

Při platbě v automatické pokladně obdrží řidič daňový doklad na vyžádání (stiskem tlačítka).

Sazby pro jednorázový vjezd vozidel činí:

 

Typ vozidla Cena (vč. 21% DPH)
Vozidla osobní do výšky 2,35 m 30,00 Kč
Vozidla do výšky 3.30 m 57,00 Kč
Vozidla s výškou nad 3.30 m 140,00 Kč
WP DataTables

 

Výjezd z areálu do 10 minut od vjezdu je zdarma.