Vjezdové karty s kreditem jsou vjezdové karty, kdy uživatel karty zaplatí částku za vjezdy (kredit) předem a z něj se při každém použití (výjezdu z areálu) odečte příslušná cena za vjezd.
Karty vydává a žádostí o navýšení kreditu přijímá poštovní oddělení. Kredit je možno platit v hotovosti (v automatické pokladně) nebo převodem na základě vystavené faktury. Informace o zůstatku kreditu získáte na displeji terminálu při výjezdu.
Za vydanou kartu se platí vratná záloha ve výši 125 Kč.

Existují dva druhy karet s kreditem:

A. Kreditní karta přenosná

Platba za vjezd podle kategorie výšky vozidla.
Karta je přenosná, je možno používat pro různá vozidla

B. Kreditní karta pro vozidlo

Na registrační značku (RZ).
Karta slouží pro uvedené vozidlo dle RZ (je nepřenosná), cena za vjezd stanovena dle kategorie vozidla hmotnosti tak jako v předchozích letech, nikoliv podle výšky. Pro doložení kategorie je k žádosti nutno předložit kopii technického průkazu vozidla .
Karta je vhodná např. pro vozidla, která přesahují výšku pro osobní vozidla, avšak jedná se o vozidla do 3,5 t. S použitím karty bude cena stanovena dle hmotnosti vozidla a ne podle výšky, tedy cena bude např. 24 Kč a ne 47 Kč.

V případě zájmu objednávejte karty na poštovním oddělení:
Kontakt: Alena Brázdilová (, tel. 57766 2032).