Informace o době bezplatného výjezdu

Výjezd z areálu do 10 minut po vjezdu je bezplatný (čas vjezdu je vytištěn na vjezdovém lístku). Při vložení lístku do pokladny v době do 10 minut po vjezdu, pokladna oznámí, že se jedná o bezplatný výjezd a že v čase nejdéle do deseti minut od vložení lístku do pokladny je nutno areál opustit.
V případě, že nestihnete vyjet z areálu do 10 minut od vložení lístku do pokladny, budete se muset vrátit k pokladně a uhradit poplatek za vjezd standardním způsobem.
Upozornění: V případě, že vyjedete z areálu do 10 minut od vjezdu, není třeba k pokladně chodit.

Neshoda antipassu

Pokud se při výjezdu zobrazí na displeji terminálu hláška: „NESHODA ANTIPASSU“, byla karta použita naposledy také u výjezdu, systém závoru neotevře a výjezd neumožní. Totéž platí i pro kontrolu na vjezdu.

Antipass je ochranná funkce, aby jednu kartu nemohlo používat více vozidel. To znamená, že po jednom vjezdu musí následovat jeden výjezd a opačně. Pokud byla karta použita ve čtečce na výjezdu, nebude ji možné opět použít v této čtečce, dokud nebude použita ve čtečce na vjezdu. To platí i v opačném směru.

Jediným způsobem obnovení funkčnosti karty je její použití ve správné čtečce – správném směru.


V případě problémů s kartou kontaktujte pí. Alenu Brázdilovou (tel. 577 66 2032, , )