Sdělení pro uživatele vjezdových karet:
Ode dneška systém důsledně páruje příjezdy a výjezdy z/do areálu TOMA Otrokovice.
Dále systém neumožní příjezd/výjezd na kreditní kartu s minusovým zůstatkem – do areálu lze vjet na příjezdový lístek a doplatit kredit na dispečinku nebo pokladnách.

Čtěte podrobnosti zde