Nový vjezdový systém přináší pro všechny uživatele vjezdových karet podstatnou změnu. Je nutné evidovat každý příjezd i výjezd na závorách.

Co to znamená?
Pokud někdo projede pod závorami bez evidence, tak jej systém následně nepustí ven anebo dovnitř areálu. Podle toho, v jakém směru projel bez evidence.

Jak se evidovat?
Jednoduše pomocí karty nebo kamerou – RZ (SPZ) a to i v případě, že jsou z libovolného důvodu zvednuté závory.

Když mě systém nepustí do areálu.
Je potřeba si na příjezdu nechat vytisknout lístek a poté vyjet na kartu nebo kameru – RZ (SPZ).

Když mě systém nepustí ven z areálu.
Je potřeba si na pokladně zakoupit Ztracený lístek a na ten vyjet.