Od 14.1.2020 se stanovují ceny takto:

Jednorázový vjezd a kreditní karta:

Kategorie vozidel dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) Cena Kč (včetně DPH)
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) Osobní (do 3,5 t) 30
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) Nákladní (mimo kamiony) 57
Velké vozidlo (nad 3,30 m) Kamiony 140

Časová měsíční karta:

Kategorie vozidel dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) Cena Kč (včetně DPH)
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) Osobní (do 3,5 t) 600
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) Nákladní (mimo kamiony) 1 254
Velké vozidlo (nad 3,30 m) Kamiony 3 080

Časová roční karta:

Kategorie vozidel dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) Cena Kč (včetně DPH)
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) Osobní (do 3,5 t) 6 000
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) Nákladní (mimo kamiony) 12 540
Velké vozidlo (nad 3,30 m) Kamiony 30 800

DPH činí 21%

Platnost dosud vydaných časových, kreditních karet i  výjezdových lístků zůstává zachována.

Pro hloubavé:

K tomuto nepopulárnímu opatření přistupujeme po 10 letech neměnných cen v souladu se Smlouvou o právu vjezdu vozidel. Po zdvojnásobení daně z nemovitostí a výrazném zvýšení dalších poplatků (stočné z plochy komunikací, stavební práce apod.) reagujeme na nastavené podnikatelské prostředí.