S ohledem na nový vjezdový systém, který neumožňuje záporný zůstatek na kreditních vjezdových kartách, je zablokován vjezd/výjezd na tyto karty již nyní.

Nabijte si kreditní karty do kladného zůstatku a nahlaste to na dispečink (pí Brázdilová, 577 662 032, 737 207 752), karta vám bude poté odblokována.

SPUŠTĚNÍ NOVÉHO VJEZDOVÉHO SYSTÉMU: 10.11.2019 neděle odpoledne