Podmínky používání výjezdových lístků pro výjezd z průmyslového areálu TOMA jsou stanoveny ve smlouvě o právu vjezdu.

Rozdělení do kategorií není podle výšky vozidla, ale vychází z historického způsobu rozdělení v průmyslovém areálu TOMA užívaného ještě před zavedením automatického systému se závorami.

Umožňuje se tak řešit problém ceny (optimalizovat) za vjezd skupiny vozidel se specifickou výškou, které výškový detektor na vjezdu do areálu zařadí do kategorie s vyšší cenou.

Např: Dodávky s výškou nad 2,35 m (cena 24 Kč), Nákladní vozidla s výškou nad 3,30 m (cena 47 Kč)

  • Osobní vozidla  – osobní a dodávky                                   cena 24 Kč
  • Nákladní vozidla – nákladní, s ložnou plochou               cena 47 Kč
  • Kamion  – tahače s přípojným vozidlem (návěsem)        cena 120 Kč

 

Výjezdové lístky (areál TOMA) – pravidla použití