Od 5.6.2017 je výjezd vozidla zdarma do 10 minut od vjezdu možný pouze na kreditní vjezdové karty. Výjezd zdarma na vjezdové lístky jsme museli zrušit z důvodu hromadného zneužívání jednou firmou v areálu.

Vjezdové karty s kreditem (kreditní)

Vjezdové karty s kreditem jsou vjezdové karty, kdy uživatel karty zaplatí částku za vjezdy (kredit) předem a z něj se při každém použití (výjezdu z areálu) odečte příslušná cena za vjezd.
Karty vydává a žádostí o navýšení kreditu přijímá poštovní oddělení. Kredit je možno platit v hotovosti (v automatické pokladně) nebo převodem na základě vystavené faktury. Informace o zůstatku kreditu získáte na displeji terminálu při výjezdu.
Za vydanou kartu se platí vratná záloha ve výši 125 Kč.

Existují dva druhy karet s kreditem:

A. Kreditní karta přenosná – platba za vjezd podle kategorie výšky vozidla
Karta je přenosná, je možno používat pro různá vozidla

B. Kreditní karta pro vozidlo – na registrační značku (RZ)
Karta slouží pro uvedené vozidlo dle RZ (je nepřenosná), cena za vjezd stanovena dle kategorie vozidla hmotnosti tak jako v předchozích letech, nikoliv podle výšky. Pro doložení kategorie je k žádosti nutno předložit kopii technického průkazu vozidla .
Karta je vhodná např. pro vozidla, která přesahují výšku pro osobní vozidla, avšak jedná se o vozidla do 3,5 t. S použitím karty bude cena stanovena dle hmotnosti vozidla a ne podle výšky, tedy cena bude např. 24 Kč a ne 47 Kč.

V případě zájmu objednávejte karty na poštovním oddělení:
Kontakt: Alena Brázdilová (, tel. 57766 2032).