Od 15.4.2017 je v platnosti revize Dopravně-provozního řádu v Průmyslovém areálu TOMA.

Změny:

Úprava informací na výjezdu (semafory)

Sjednocení sankcí za přestupky proti DPŘ při výjezdu vozidel z areálu

 • V případě, že řidič u výjezdového terminálu nezastaví a neumožní kontrolu úhrady poplatku za vjezd
  vložením lístku nebo přiložením vjezdové karty, dopouští se přestupku proti DPŘ a je povinen zaplatit smluvní
  pokutu 1.000 Kč. Pokud zároveň dojde k nárazu části vozidla do závory, bude uložena smluvní pokuta ve
  výši 3.000 Kč. Případná náhrada škody poškozeného zařízení není součástí smluvní pokuty.
 • Pokud řidič vozidla při výjezdu použije vjezdový lístek, který byl vydán při vjezdu jinému vozidlu, dopouští
  se přestupku proti DPŘ a je povinen zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč.
 • Smluvní pokuta dle předchozích bodů se snižuje na polovinu v případě uhrazení do 10 dnů od výzvy
  k zaplacení.

Změna možnosti výjezdu z areálu zdarma do 10 minut (vstoupí v platnost k  5.6.2017)

 • Z důvodu zneužívání jednou firmou v areálu musíme zrušit výjezd do 10 minut zdarma na vjezdový lístek
 • Výjezd zdarma do 10 minut je možný nadále jen na kreditní vjezdovou kartu. Pokud je výjezd uskutečněn do 10 minut od vjezdu do areálu, cena za vjezd vozidla se při výjezdu z kreditu karty neodečte. Je to tedy možnost pro všechny řidiče vjíždějící do areálu krátkodobě. Kreditní kartu si pořídíte na poštovním oddělení u hlavního vjezdu do areálu