Od 1.4.2016 je v platnosti revize Dopravně-provozního řádu v Průmyslovém areálu TOMA.
Byly doplněny informace k automatické detekci registračních značek vozidel s kartou a sankce při zneužití vjezdového lístku jiného vozidla.

Upozorňujeme řidiče, kteří vyjíždí z areálu „ve vláčku“ za jiným vozidlem a neumožní kontrolu uhrazení poplatku, že se dopouští dopravního přestupku (nezastaví na STOP čáře). Informace o sankcích při přestupcích.