Podrobnosti o provedené výměně systému (závor), naleznete na straně 3, zpravodaje TOMA, a.s., který je níže ke stažení.

 

Zpravodaj TOMA 07/2015